Tìm Hiểu Các Nguồn Dữ Liệu & Giúp Giáo Dục Cho Những Người Khác

Thư viện dữ liệu ID2020 sẽ giúp cho quý vị hiểu về cách mà luật REAL ID sẽ ảnh hưởng đến mình vào năm 2020. Xin vui lòng chia sẻ các đoạn video và các tài liệu in ấn trong cộng đồng của quý vị để những người khác cũng có thể hiểu luôn!

Chia sẻ trang web này

Videos Xem với phụ đề
Để xem video bằng Tiếng Việt, mở ứng dụng YouTube, bấm vào biểu tượng “Cài đặt”, chọn “Subtitles”, và sau đó chọn “Vietnamese”.
QUÝ VỊ ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA?
Luật REAL ID là gì?
Tôi có phải tuân thủ theo đạo luật này không?
Bằng lái xe của tôi có còn sử dụng được không?
REAL ID: Những Điều Quý Vị Cần Biết